Κορονοϊός: Το Πανεπιστήμιο Πατρών για την εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ολοκλήρωσε τη διαδικασία μετάπτωσης της εκπαιδευτικής του λειτουργίας στο σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που είχε αναπτυχθεί εδώ και δέκα ημέρες. Μετά την προηγούμενη εβδομάδα κατά την οποία έγινε η πιλοτική λειτουργία του συστήματος με αρκετά διαδικτυακά μαθήματα, από την Δευτέρα 26 Μαρτίου 2020 ξεκίνησε η προσφορά όλων των μαθημάτων θεωρητικού τύπου, του θεωρητικού μέρους των εργαστηριακών μαθημάτων, καθώς και των εργαστηριακών προσομοιώσεων. Ήδη τις πρώτες δύο ημέρες της εβδομάδας ποσοστό 91% των μαθημάτων έγινε διαδικτυακά με μεγάλη συμμετοχή των φοιτητών. Επίσης, από τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι έχει διπλασιαστεί η προσπέλαση της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης (eclass).

Παράλληλα συνεχίζονται και διαρκώς αναβαθμίζονται όλα τα υλικά και οι υπηρεσίες ενημέρωσης και εκπαίδευσης του διδακτικού προσωπικού, αλλά και του φοιτητικού σώματος, όπως οδηγοί χρήσης του λογισμικού τηλεδιάσκεψης, διαδικτυακά σεμινάρια (webinars) για εξ αποστάσεως εκπαίδευση και οδηγίες για την παιδαγωγική αξιοποίηση του συστήματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η επιτροπή για την εκπαιδευτική λειτουργία στο σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης διοργανώνει 5οwebinarγια τους διδάσκοντεςτο Σάββατο 28/3/2020 (δήλωση συμμετοχής: https://sfb.sites.upnet.gr/webinars/). Υπενθυμίζουμε ότι τα υλικά για το σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ανανεώνονται και εμπλουτίζονται συνεχώς και είναι διαθέσιμα στον δικτυακό χώρο «Εκπαιδευτική λειτουργία την εποχή του Covid-19»(https://eclass.upatras.gr/courses/EE994/).

Η κινητοποίηση του συνόλου της πανεπιστημιακής κοινότητας και η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του Ιδρύματος είχαν ως αποτέλεσμα την ολοκληρωμένη μετάπτωση της εκπαιδευτικής λειτουργίας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και υπό ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες. Τόσο οι δομές και οι υπηρεσίες, όσο κυρίως το σύνολο του διδακτικού προσωπικού απέδειξαν στην πράξη την ικανότητα αλλά και τη δέσμευσή τους για προσφορά ποιοτικής εκπαίδευσης, ακόμη και κάτω από πρωτόγνωρα αντίξοες συνθήκες. Το Πανεπιστήμιο Πατρών, διαβεβαιώνει τους φοιτητές του και τις οικογένειές τους ότι θα είναι διαρκώς στο πλευρό τους εκπληρώνοντας την αποστολή του, όπως κάνει σταθερά τα τελευταία 55 χρόνια προσφέροντας υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό έργο.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Υποστήριξη εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου

Συνεχίζεται η ενημέρωση της ιστοσελίδας «Υποστήριξη εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου»της Βιβλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών, στην οποία συγκεντρώνονται ψηφιακοί εκπαιδευτικοί πόροι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις τρέχουσες υποδομές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. Τις τελευταίες ημέρες έχουν προστεθεί στο υπάρχον περιεχόμενο πηγές από τους:

Πλέον, όλες οι πηγές διαθέτουν μια ετικέτα που δηλώνει τον τρόπο πρόσβασης σε αυτές, αν δηλαδή είναι ελεύθερες, αν απαιτείται σύνδεση με OpenVPN, κλπ.

Αν παρατηρήσετε πως η υποδομή ταυτοποίησης, λόγω φόρτου, δεν σας συνδέει, τότε για ορισμένους και μόνο εκδότες υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης μέσω της επιλογής Institutionallogin/viaShibboleth που παρέχουν. Μπορείτε να δείτε ποιοι εκδότες παρέχουν αυτή τη διευκόλυνση στη διεύθυνση https://library.upatras.gr/access247.

ΣΧΟΛΙΑ