Πάτρα: Μετ΄εμποδίων η κυκλοφορία από τη ΝΕΟ Πατρών-Πύργου έως την είσοδο της ΒΙΠΕ

Έως τις 24 Δεκεμβρίου

Με παρεμπόδιση θα διεξάγεται μέχρι τις 24 Δεκεμβρίου, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων από τη διασταύρωση της ΝΕΟ Πατρών-Πύργου έως την είσοδο της Βιομηχανικής περιοχής, λόγω έργων ασφαλτόστρωσης.

Η απόφαση

«Στα πλαίσια ασφαλτικών και λοιπών εργασιών και προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Άρθρο 1ο

ΜΕΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ στην 31η Επαρχιακή Οδό από τη διασταύρωση της ΝΕΟ Πατρών-Πύργου έως την είσοδο της Βιομηχανικής περιοχής με το μήκος κατάληψης να είναι περί τα 25μ.μ, από έκδοση της παρούσας και ανάρτησης της στο διαδίκτυο έως

  • 24/12/2019 καθημερινά εκτός αργιών από ώρες 07:00-17:00

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από το ελεύθερο εναπομένον τμήμα της οδού σύμφωνα με την προβλεπόμενη σήμανση που θα τοποθετήσει ο υπεύθυνος του έργου και τους ανθρώπους της εταιρείας, ο οποίος καθίσταται και υπεύθυνος για την επίβλεψη και συντήρηση αυτής καθ΄ όλη την διάρκεια των εργασιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κ.Ο.Κ.»

ΣΧΟΛΙΑ