Επισκέφθηκε τον Μητροπολίτη η νέα διοικήτρια του Καραμανδανείου

Συνεργασία των δύο πλευρών όπου χρειαστεί

 

Τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο  ἐπεσκέφθη στό γραφεῖο του, τήν Πέμπτη 13.10.2016, ἡ νέα Διοικήτρια τοῦ Καραμανδανείου Νοσοκομείου Παίδων κ. Βασιλική Γεωργιοπούλου, προκειμένου νά λάβῃ τήν εὐχή καί τήν εὐλογία του.

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε στήν νέα Διοικήτρια νά ἔχῃ ὑγεία καί δύναμη στά νέα της καθήκοντα καί νά τήν ἐνισχύῃ ὁ Θεός στό δύσκολο ἔργο της στόν εὐαίσθητο τομέα τῆς ὑγείας, ἐνῶ τῆς ἒδωσε ὡς εὐλογία μιά εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.

Ἐπίσης, τήν διαβεβαίωσε ὃτι ὁ ἲδιος καί ἡ τοπική Ἐκκλησία θά εὑρίσκονται στό πλευρό της, ὃπως μέχρι τώρα ἒπραξαν.

ΣΧΟΛΙΑ