Εκπαιδευτική Λειτουργία Πανεπιστημίου Πατρών σε συνθήκες COVID 19

Ερωτηματολόγιο για φοιτητές

Προσφέρονται ήδη τα θεωρητικά μαθήματα, το θεωρητικό μέρος των εργαστηρίων και προσομοιώσεις σε περιβάλλον Η-Υ με βάση το σύστημα που έχει δημιουργήσει το Πανεπιστήμιο Πατρών και το οποίο βασίζεται στη χρήση λογισμικού τηλεδιάσκεψης και στην πλατφόρμα e-class, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προέκυψαν στη φοίτηση λόγω της επιδημίας Covid-19.

Προκειμένου να έχουμε τις απόψεις των φοιτητών/-τριων για το σύστημα συνέχισης της εκπαιδευτικής λειτουργίας,  ώστε να καταγραφούν και να συνυπολογιστούν για τη συνέχιση αυτού του τρόπου λειτουργίας, για όσο διάστημα διαρκεί η επιδημία, διαμορφώθηκε ειδικό ερωτηματολόγιο.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και για τη συμπλήρωσή του απαιτούνται λιγότερα από 5′.

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο, μέχρι σήμερα Παρασκευή 3 Απριλίου 2020, ώρα 16.00,  στο σύνδεσμο: https://fr.surveymonkey.com/r/Covid19Students.

Η γνώμη τους είναι πολύ σημαντική για την αποτίμηση και τη συνέχιση αυτής της προσπάθειας.

ΣΧΟΛΙΑ