Δυτ. Ελλάδα: Η κατανομή των θέσεων μόνιμου προσωπικού της προκήρυξης του Υπ. Υγείας

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα στην 6η ΥΠε

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 5K/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξακοσίων ενενήντα (690) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στo παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΣΧΟΛΙΑ