Ανασυγκροτήθηκε η Διοικούσα Επιτροπή Ν.Τ. ΕΕΤΕΜ Αχαΐας

Πρόεδρος ο Φώτης Κατριβέσης

Στην συνεδρίαση της Τετάρτης 19-02-2020 έγινε η ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΕΤΕΜ Αχαΐας με την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος: Κατριβέσης Φώτιος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Msc.

  • Α΄ Αντιπρόεδρος: Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων ΑΣΠΑΙΤΕ.
  • Β΄ Αντιπρόεδρος: Σαλαμαλίκης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός T.E.

Γενική Γραμματέας: Κατσαΐτη Αλεξάνδρα, Μηχανολόγος Μηχανικός T.E.

Γραμματέας Οικονομικού: Κουμούτσος Αθανάσιος Ανακαίνιση & Αποκατάσταση Κτιρίων-Μηχ/γος Μηχ/κος Τ.Ε.

Μέλη:

  • Βγενόπουλο Νικόλαο, Μηχανολόγος Μηχανικός T.E.

    Ζαππής Κων/νος, Μηχανολόγος Μηχανικός T.E.

    Καραβατάς Νικόλαος, Μηχανικός Έργων Υποδομής Τ.Ε.

  • Μπλανά Φοίβο – Κων/νο, Μηχανικός Δομικών Έργων T.E

ΣΧΟΛΙΑ