Κτηματολόγιο: Ριζικές αλλαγές στην εξέταση των ενστάσεων

Μετατίθεται για περίπου δύο μήνες ο αρχικός σχεδιασμός για τις αναρτήσεις που αφορούν την Αθήνα, καθώς έρχονται ριζικές αλλαγές στον τρόπο εξέτασης των ενστάσεων από το Κτηματολόγιο.

Λίγο πριν το Πάσχα, δηλαδή τον Απρίλιο, θα ξεκινήσει τελικά η ανάρτηση για τον δήμο της Αθήνας.

Μπορεί ο αρχικός σχεδιασμός από το Κτηματολόγιο να προέβλεπε έναρξη των αναρτήσεων στο τέλος του μήνα, ωστόσο λόγω του ότι το Κτηματολόγιο προχωράει σε αλλαγές στον τρόπο εξέτασης των ενστάσεων των ιδιοκτητών αλλά και του Δημοσίου, μετατίθεται η ημερομηνία.

Στόχος των εν λόγω αλλαγών είναι να κερδηθεί χρόνος και χρήμα, καθώς με τον νέο τρόπο εξέτασης τα γραφεία κτηματογράφησης αναλαμβάνουν ρόλο «διαμεσολαβητή κτηματογράφησης».

Το νέο σύστημα εξέτασης θα επιφέρει, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Κτηματολογίου, σημαντική μείωση στον αριθμό των ενστάσεων, καθώς από 1 εκατομμύριο αναμένεται να μειωθεί στο μισό, δηλαδή σε 500.000.

Στην περίπτωση που ο θιγόμενος δεν συμφωνεί με τη γνωμάτευση του «διαμεσολαβητή κτηματογράφησης», τότε η υπόθεσή του θα παραπέμπεται σε Επιτροπή Εξέτασης Υποθέσεων Κτηματογράφησης.

 Ο Δήμος της Αθήνας είναι ο πρώτος δήμος της χώρας όπου θα εφαρμοστεί ο νέος τρόπος εξέτασης των εντάσεων. Ακολουθούν ο Βόλος (η προανάρτηση λήγει στις 4 Μαρτίου), η Λαμία και η Λιβαδειά (όπου δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η προανάρτηση) και το «ΚΤΙΜΑ 16» (δηλαδή το τρέχον πρόγραμμα κτηματογράφησης που περιλαμβάνει περίπου 16.500.000 δικαιώματα, δηλαδή το 43% των συνολικών δικαιωμάτων της χώρας).

Όπως εξηγούν στην εφημερίδα «Τα Νέα» πηγές από το Κτηματολόγιο, η αλλαγή στον τρόπο εξέτασης των ενστάσεων έχει ως στόχο την καλύτερη λειτουργία των ήδη υπαρχουσών επιτροπών ενστάσεων. Σημειώνεται πως αυτές οι νέες ρυθμίσεις έχουν ήδη ψηφιστεί από πέρυσι αλλά θα εφαρμοστούν εφέτος για πρώτη φορά, μια και όλοι πλέον αναγνωρίζουν πως το σύστημα εξέτασης αντιρρήσεων είναι υπερβολικά αργό.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως με τον σημερινό ρυθμό εξέτασης των ενστάσεων (για παράδειγμα επί των δασικών χαρτών) απαιτούνται συνολικά 27 χρόνια για να ολοκληρωθεί η διαδικασία!

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες που διαθέτουν ακίνητα στον Δήμο της Αθήνας αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα να λάβουν email αλλά και αντίγραφα κτηματολογικών αποσπασμάτων (τελικά θα γίνει και ταχυδρομική αποστολή, όπως εξηγούν από το Κτηματολόγιο). Η ανάρτηση διαρκεί δύο μήνες για τους κατοίκους εσωτερικού και τέσσερις για όσους ιδιοκτήτες ακινήτων μένουν στο εξωτερικό αλλά και το Δημόσιο.

Η φάση αυτή έχει ως στόχο να δοθεί η δυνατότητα σε όσες και όσους δήλωσαν την ιδιοκτησία τους, αλλά και στο Ελληνικό Δημόσιο, να λάβουν γνώση των αναρτημένων κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων, ώστε να μπορούν να ελέγξουν, να επιβεβαιώσουν και να διορθώσουν τυχόν σφάλματα στην καταγραφή των δικαιωμάτων τους ή στη γεωγραφική απεικόνιση του ακινήτου τους στα κτηματολογικά διαγράμματα.

Μέσω της ανάρτησης αναδεικνύονται ζητήματα για πρώτη φορά τα οποία δεν τα γνώριζε κανείς ακόμη κι αν υπήρχε συμβόλαιο ή άδεια οικοδομής, καθώς για πρώτη φορά συναντιόνται όλες οι διοικητικές πράξεις στον ίδιο χάρτη.

Μέχρι σήμερα, όποιος διαφωνούσε με κάποιο από τα στοιχεία της ανάρτησης αλλά και οποιοσδήποτε είχε έννομο συμφέρον μπορούσε να υποβάλει στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης αίτηση διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής ή ένσταση.

Η κάθε περίπτωση εξεταζόταν από τριμελή επιτροπή που αποτελείται από έναν δικηγόρο, έναν τοπογράφο και έναν δικαστικό η οποία όφειλε (και οφείλει) να αποφανθεί αιτιολογημένα για τις ενστάσεις εντός δύο μηνών από την παράδοση των ενστάσεων από το Γραφείο Κτηματογράφησης.

Ο νέος τρόπος θα εφαρμοστεί σε όσες περιοχές έχει γίνει προανάρτηση, και άρα για πρώτη φορά στον Δήμο της Αθήνας –όπου η προανάρτηση ολοκληρώθηκε στις 23 Αυγούστου 2019. Ετσι, όσοι δικαιούχοι εντοπίζουν κατά την ανάρτηση σφάλματα στην καταγραφή της ιδιοκτησίας τους (είτε γεωμετρικά είτε αναφορικά με τους τίτλους χωρίς να αφορούν ζητήματα δικαστικής διεκδίκησης) θα μπορούν πλέον να καταθέτουν αιτήσεις διόρθωσης στο γραφείο κτηματογράφησης,το οποίο αναλαμβάνει ρόλο, όπως προαναφέρθηκε, «διαμεσολαβητή κτηματογράφησης» και θα συντάσσει υποχρεωτικά έκθεση αποδοχής ή απόρριψης στην οποία θα έχουν πρόσβαση οι ενδιαφερόμενοι μέσω της ιστοσελίδας του Κτηματολογίου με τη χρήση των κωδικών taxis net.

Έτσι, τα στοιχεία της ανάρτησης θα μεταβάλλονται αιτιολογημένα χωρίς να απευθύνονται πλέον σε Επιτροπές Ενστάσεων, οι οποίες επιβαρύνουν τον πολίτη σε χρήμα και χρόνο.

Όταν ο θιγόμενος δεν συμφωνεί ή όταν οι διορθώσεις είναι εκτεταμένες (αφορούν σφάλματα σε πολλά ακίνητα) ή είναι αναγκαία η προάσπιση δημοσίου συμφέροντος το Γραφείο Κτηματογράφησης θα παραπέμπει σε Επιτροπές Εξέτασης Υποθέσεων Κτηματογράφησης, οι οποίες θα συσταθούν για τον σκοπό αυτόν.

Οι επιτροπές αυτές θα εδρεύουν πλέον στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να αποφευχθεί η χρονοβόρα διαδικασία συγκρότησής τους και να διεκπεραιώνονται άμεσα οι υποθέσεις, ούτως ώστε ο πολίτης να μην έχει αβεβαιότητα για την έκβαση της υπόθεσής του. Στην Αθήνα – κατά πάσα πιθανότητα – θα εδρεύει στα Ολυμπιακά Ακίνητα του Γαλατσίου ενώ για τη Θεσσαλονίκη δεν έχει καθοριστεί ακόμη ο χώρος λειτουργίας.

Βασικός στόχος παραμένει να αποκτήσουν όλα τα ακίνητα Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου με καταρχήν δικαιούχο κυριότητας και να καταγραφούν οι εκκρεμείς διεκδικήσεις, οι οποίες στη συνέχεια θα λυθούν στα δικαστήρια.

ΣΧΟΛΙΑ