Στίβος: Το πρόγραμμα στο 32ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού

Το 32ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού Στίβου θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 10-11 Φεβρουαρίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με την συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών και αθλητριών απ΄ όλη τη χώρα.

Οι δηλώσεις συμμετοχής των σωματείων στο κορυφαίο εγχώριο γεγονός του χειμώνα, θα πρέπει να σταλούν στο ΣΕΓΑΣ το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου.

Το πρόγραμμα των αγώνων:

Α΄ Ημέρα: Σάβατο 10/2

Πρωί

09:00 Τριπλούν Α, Αγώνας Επιλογής, όριο 15.00μ

Σφαιροβολία Α, Αγώνας Επιλογής, όριο 14.50μ

09:30 60μ επτάθλου

09:50 60μ Α, Προκριματικές Σειρές

10:00 Επί κοντώ Γ, Αγώνας Επιλογής, 1ο Γκρουπ, όριο 3.60μ

Υψος Α, Αγώνας Επιλογής, 1ο Γκρουπ, όριο 2.05μ

10:15 Μήκος επτάθλου

10:20 Επί κοντώ Γ, Αγώνας Επιλογής, 2ο Γκρουπ, 3.60μ

Υψος Α, Αγώνας Επιλογής, 2ο Γκρουπ, 2.05μ

11:00 60μ Γ, Προκριματικές Σειρές

11:30 Τ Γ, Αγώνας Επιλογής, όριο 12.60μ

11:40 400μ Α, Προκριματικές Σειρές

11:45 Σφαιροβολία επτάθλου

12:40 400μ Γ, Προκριματικές Σειρές

13:00 Υψος επτάθλου

Απόγευμα

17:15 3.000μ Βάδην Γ, ΤΕΛΙΚΟΣ

17:20 Τριπλούν Α, ΤΕΛΙΚΟΣ

17:40 5.000μ Βάδην Α, ΤΕΛΙΚΟΣ

18:15 Σφαιροβολία Α, ΤΕΛΙΚΟΣ

18:30 60μ ΠΚ Α΄, 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

18:35 Επί κοντώ Γ, ΤΕΛΙΚΟΣ

18:36 60μ ΠΚ Α΄, 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

18:45 60μ ΠΠ Α΄, 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

18:51 60μ ΠΠ Α΄, 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

19:00 Υψος Α, ΤΕΛΙΚΟΣ

19:05 Τριπλούν Γ, ΤΕΛΙΚΟΣ

19:10 60μ Α, 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

19:16 60μ Α, 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

19:25 60μ Γ, 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

19:31 60μ, Γ, 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

19:40 400μ Α, 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

19:46 400μ Α, 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

19:55 400μ Γ, 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

20:01 400μ Γ, 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

20:10 1.500μ Γ, ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

20:20 1.500μ Α, ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

Β΄ Ημέρα: Κυριακή 11/2

Πρωί

10:00 Μήκος Γ, Αγώνας Επιλογής, όριο 5.80μ

Σφαιροβολία Γ, Αγώνας Επιλογής, όριο 13.00μ

Επίο κοντώ Α, Αγώνας Επιλογής, 1ο Γκρουπ, όριο 4.60μ

Υψος Γ, Αγώνας Επιλογής, 1ο Γκρουπ, όριο 1.70μ

60μ εμπόδια Α, Προκριματικές Σειρές

10:20 Επί κοντώ Α, Αγώνας Επιλογής, 2ο Γκρουπ, όριο 4.60μ

Υψος Γ, Αγώνας Επιλογής, 2ο Γκρουπ, όριο 1.70μ

10:20 60μ εμπόδια Γ, Προκριματικές Σειρές, όριο 10:35

800μ Α, Προκριματικές Σειρές

11:15 800μ Γ, Προκριματικές Σειρές

11:30 Μήκος Α, Αγώνας Επιλογής, όριο 7.30μ

11:35 60μ εμπόδια πεντάθλου

11:50 200μ Α, Προκριματικές Σειρές

12:00 Υψος πεντάθλου

12:45 200μ Γ, Προκριματικές Σειρές

13:15 Σφαιροβολία πεντάθλου

13:30 60μ εμπόδια επτάθλου

14:30 Επί κοντώ επτάθλου

Μήκος πεντάθλου

Απόγευμα

16:00 3.000μ Α, 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

16:15 3.000μ Α, 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

16:25 Μήκος Γ, ΤΕΛΙΚΟΣ

16:30 3.000μ Γ, 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

16:45 3.000μ Α, 3η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

17:00 3.000μ Γ, 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

17:05 Σφαιροβολία Γ, ΤΕΛΙΚΟΣ

17:25 Επί κοντώ Α, ΤΕΛΙΚΟΣ

17:30 1000μ επτάθλου

17:45 800μ πεντάθλου

17:55 60μ εμπόδια Α, 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

18:00 Υψος Γ, ΤΕΛΙΚΟΣ

18:05 60μ εμπόδια Α, 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

18:10 Μήκος Α, ΤΕΛΙΚΟΣ

18:20 60μ εμπόδια Γ, 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

18:27 60μ εμπόδια Γ, 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

18:35 200μ Α, 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

18:41 200μ Α, 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

18:50 200μ Γ, 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

18:56 200μ Γ, 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

19:05 800μ Α, 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

19:12 800μ Α, 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

19:25 800μ Γ, 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

19:32 800μ Γ, 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

19:40 4Χ400μ Α, ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

20:05 4Χ400μ Γ, ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ