Ισχυροί «συμπαίκτες» Μελισσανίδη για την κατασκευή του γηπέδου

Η έκθεση της «Δικέφαλος 1924» για το γήπεδο

Νέοι «παίκτες» είναι έτοιμοι να μπουν στο έργο κατασκευής του νέου γηπέδου της ΑΕΚ.

Και μπορεί τα σενάρια περί εμπλοκής του ζάπλουτου Φιλάρετου Καλτσίδη στα διοικητικά της ΠΑΕ να διαψεύστηκαν κατηγορηματικά, ωστόσο όλα δείχνουν πως ο Δημήτρης Μελισσανίδης θα αποκτήσει ισχυρούς συμπαίκτες στο έργο της κατασκευής της «Αγια-Σοφιάς».

Όπως αναφέρει η Live Sport, στην προσεχή έκτακτη γενική συνέλευση της «Δικέφαλος 1924», που θα γίνει στις 20 Δεκεμβρίου, έχει προκηρυχθεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους μέχρι 25 εκατ. ευρώ, με παραίτηση δικαιώματος παλαιών μετόχων, υπέρ νέων στρατηγικών επενδυτών.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση της εταιρείας που έχει συσταθεί για το γήπεδο, για την ολοκλήρωση του έργου της «Αγια-Σοφιάς» απαιτούνται χρήματα που δεν καλύπτονται από τα υφιστάμενα κεφάλαια και στο ίδιο κείμενο προστίθεται πως αυτοί οι ισχυροί «συμπαίκτες» έχουν ήδη βρεθεί. Συγκεκριμένα, αναφέρεται, μεταξύ άλλων: «Η εταιρεία έχει έρθει σε επαφή και έχει διασφαλίσει ότι υπάρχει ένας μικρός αριθμός ενδιαφερόμενων νέων στρατηγικών επενδυτών με οικονομική επιφάνεια, υψηλό επιχειρηματικό προφίλ και ισχυρή βούληση να αναλάβουν το μεγαλύτερο μέρος της σκοπούμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η οποία κρίνεται ως ο προσφορότερος τρόπος χρηματοδότησης της κατασκευής του γηπέδου, έναντι άλλων πηγών, όπως ο δανεισμός».

Η έκθεση της «Δικέφαλος 1924» για το γήπεδο

Αναλυτικά η έκθεση την οποία υπογράφει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της «Δικέφαλος 1924», Κωνσταντίνος Γενεράκης, και η οποία απεστάλη στους μετόχους της εταιρείας στις 22 Νοεμβρίου:

«Κύριοι Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Κ.Α.Ε.» προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα συνεδριάσει στις 20.12.2019, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των € 25.000.000, με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 («Μετοχικό Κεφάλαιο») του Καταστατικού, με παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ νέων στρατηγικών επενδυτών και με την επιφύλαξη του άρθρου 28 του Ν. 4548/2018.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Προτείνει στη Γενική Συνέλευση την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι ποσού € 25.000.000, με καταβολή μετρητών, και με παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, υπέρ της εισόδου στην Εταιρεία νέων στρατηγικών επενδυτών, με έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας €10 και τιμή διάθεσης €10 εκάστη, προκειμένου να διευκολυνθεί ο καταστατικός σκοπός της Εταιρείας.

Ως γνωστόν, σκοπός και αντικείμενο της Εταιρείας είναι η κατασκευή και εκμετάλλευση σταδίου και των εγκαταστάσεών του στην περιοχή του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας, στη θέση επί των οδών Φωκών, Καππαδοκίας και Πατριάρχου Κωνσταντίνου συνορεύοντας με το Άλσος Νέας Φιλαδελφείας, ιδιοκτησίας του σωματείου ΑΕΚ. Το έργο αυτό είναι ένα έργο ευρύτερου κοινωνικού, αθλητικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος και υψίστης οικονομικής σημασίας τόσο για την τοπική κοινωνία της Νέας Φιλαδέλφειας, όσο και για το ελληνικό ποδόσφαιρο και την Ελλάδα γενικότερα, που θα αποκτήσει ένα υπερσύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο διεθνών προδιαγραφών, καθιστώντας την ικανή στο μέλλον να διεκδικεί με περισσότερες πιθανότητες ποδοσφαιρικά και εν γένει αθλητικά γεγονότα παγκόσμιας εμβέλειας και να προσελκύει ακόμα περισσότερους επισκέπτες και χορηγούς.

Μετά από πολυετείς προσπάθειες, νικηφόρους δικαστικούς αγώνες και κατόπιν λήψης στις 25.07.2017 της πολυπόθητης έγκρισης δόμησης για την κατασκευή του γηπέδου, ο σκοπός ίδρυσης της Εταιρείας, αλλά και η αδιαπραγμάτευτη επιθυμία εκατοντάδων χιλιάδων φιλάθλων της ΑΕΚ, βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ στην πραγματοποίησή τους.

Η κατασκευή του γηπέδου απαιτεί δαπάνες και κονδύλια, τα οποία η Εταιρεία δεν διαθέτει αυτή τη στιγμή, και τα οποία οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρείας δεν δύνανται να καλύψουν. Επομένως το εταιρικό συμφέρον επιβάλλει η Εταιρεία να εξεύρει τους απαραίτητους πόρους για την κατασκευή του γηπέδου. Άλλωστε, αυτό είναι και προς το κοινό συμφέρον των υφιστάμενων μετόχων, η αξία της συμμετοχής των οποίων στην Εταιρεία θα μεγιστοποιηθεί με την κατασκευή του γηπέδου, η οποία δεν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί χωρίς τα κεφάλαια νέων στρατηγικών επενδυτών.

Για τον λόγο αυτόν, η Εταιρεία έχει έρθει σε επαφή και έχει διασφαλίσει ότι υπάρχει ένας μικρός αριθμός ενδιαφερόμενων νέων στρατηγικών επενδυτών με οικονομική επιφάνεια, υψηλό επιχειρηματικό προφίλ και ισχυρή βούληση να αναλάβουν το μεγαλύτερο μέρος της σκοπούμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η οποία κρίνεται ως ο προσφορότερος τρόπος χρηματοδότησης της κατασκευής του γηπέδου, έναντι άλλων πηγών, όπως ο δανεισμός.

Περαιτέρω, με την προτεινόμενη παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης εξασφαλίζεται η είσοδος στην Εταιρεία των νέων στρατηγικών επενδυτών και την εισροή των κεφαλαίων των τελευταίων, που θα επιτρέψουν στην Εταιρεία να χρηματοδοτήσει την κατασκευή του γηπέδου και συνεπακόλουθα την ευόδωση του – μακροπρόθεσμου – εταιρικού συμφέροντος.

Επομένως, η συμμετοχή των νέων επενδυτών στο μετοχικό της κεφάλαιο: (α) θα διασφαλίσει την κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, και (β) θα αποτελέσει βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση του σκοπού της Εταιρείας, και συγκεκριμένα την κατασκευή και εκμετάλλευση σταδίου και των εγκαταστάσεών του στην περιοχή του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας.

Συνεπώς, η είσοδος των νέων επενδυτών με παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων κρίνεται απαραίτητη και επιβεβλημένη για το συμφέρον της Εταιρείας και την υλοποίηση του ως άνω αναφερόμενου σκοπού της.

Επιπλέον, σε συνέχεια των ανωτέρω, συμπληρώνουμε ότι η παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρείας δεν θίγει τα συμφέροντά των παλαιών για τους εξής λόγους: (α) η ρευστότητα της Εταιρείας αυξάνει σημαντικά και (β) οι παλαιοί μέτοχοι, θα επωφεληθούν από τη διάχυση της ωφέλειας που θα προκύψει για την Εταιρεία µέσω της αύξησης και άρα θα βρεθούν σε ευνοϊκότερη θέση σε σύγκριση µε την σημερινή.

Περαιτέρω, αναφορικά με τον καθορισμό της τιμής έκδοσης των νέων μετοχών στην ονομαστική τους αξία, ήτοι στο ποσό των €10 εκάστη, επισημαίνεται ότι αφενός κρίνεται εύλογη, με δεδομένο ότι δεν υφίσταται χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής αφού η Εταιρεία δεν είναι εισηγμένη σε χρηματιστήριο, αφετέρου η τιμή αυτή διευκολύνει την είσοδο των νέων μετόχων στην Εταιρεία.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου υπό τους όρους που προαναφέρθηκαν με παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων».
Πηγή: iefimerida.gr – https://www.iefimerida.gr/spor/aek-sympaiktes-melissanidi-gia-gipedo

ΣΧΟΛΙΑ